«La revolució social ha estat la misericòrdia d'Occident; el despertar personal al jo fonamental/vacuïtat, la misericòrdia d'Orient. Les necessitem ambdues. Ambdues són contingudes als tres punts tradicionals de la via búdica: saviesa (prajña), meditació (dhyâna) i moralitat (sîla).»